Tre grundejerforeninger i Vejby går sammen om en hjertestarter for at øge trygheden i området

Foto: Hjertestarteren hænger til venstre for indgangen til Den friske Fisk.
dato

Hurtig hjælp ved hjertestop kan betyde forskellen på liv og død. Derfor har grundejerforeningerne Lundehøj, Gadeland og Vingolf taget initiativ til at få hængt en hjertestarter op på ydermuren af Den Friske Fisk på Holløselund Strandvej 44. Hjertestarteren, der er doneret af TrygFonden, er tilgængelig for alle i området hele døgnet og kan ses på hjertestarter.dk.

En hurtig indsats er altafgørende, når der sker et hjertestop, og for hvert sekund, der går, falder chancen for at overleve. Hvis ingen træder til med genoplivning inden ambulancens ankomst, overlever 6 ud af 100. Men gives der hjertelungeredning og stød med en hjertestarter inden ambulancens ankomst, overlever 30 ud af 100.

Derfor har de tre grundejerforeninger søgt TrygFonden om en hjertestarter, og med den fulgte et kursus i livreddende førstehjælp og brug af hjertestarteren.

- Der er meget langt mellem hjertestarterne i Vejby, og derfor har vi længe ønske at få en hjertestarter op, som er centralt placeret i området. Tre ud af fire hjertestop uden for hospital sker i private hjem, og derfor giver det mening at få hjertestartere op i boligområderne og særligt her, hvor det kan tage noget tid for ambulancen at nå frem, fortæller Feline Munck Christensen, formand for Grundejerforeningen Lundehøj i Vejby.

- Vi har oplevet stor opbakning til hjertestarteren – ikke mindst fra Den Friske Fisk, hvor vi har fået lov at placere hjertestarteren, og samtidig har Lis Knudsen, som har fiskeforretningen, påtaget sig at betale for strømforbruget. Den lokale elektriker Leif Nielsen har sponseret en del af udgifterne til at få hjertestarteren sat op.

- Det vil vi gerne sige stor tak for, og forhåbentligt kan vi være med til at inspirere andre grundejerforeninger til også at få en hjertestarter hængt op, siger Feline Munck Christensen, formand for Grundejerforeningen Lundehøj i Vejby.

Omkring 5.000 personer falder om med hjertestop uden for hospital hvert år i Danmark. Det svarer til knap 13 personer om dagen. Ved 80 pct. af hjertestoppene i 2022 trådte vidner til med livreddende førstehjælp, og 699 personer overlevede hjertestoppet, hvilket svarer til 14 pct.

Hjertestarteren fortæller, hvad du skal gøre
Når en hjertestarter tændes, guider en stemme brugeren gennem alle trin, og der afgives kun stød, hvis hjertet ikke slår korrekt. Man behøver dermed ikke forhåndskendskab til hjertestarteren. 

Find den nærmeste hjertestarter
Se, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret på www.hjertestarter.dk eller via appen ”TrygFonden Hjertestart”. 

Kilde: Redaktionen
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.